Garson Massec Inventory

Automatizacija, ubrzanje i veća preciznost u popisu inventara

Massec Inventory sistem je, prvenstveno, namenjen za merenje i kontrolu prometa pića u šanku, ali se u isto vreme dobija i mogućnost evidencije komadnih artikala i kilogramskih sirovina.

Upotrebom ovakvog sistema značajno ubrzavate popis i ne ostavljate prostor za malverzacije i greške koje mogu nastati kada se piće evidentira ručno.

Kako radi?

U bazi podataka se nalaze informacije o tačnoj težini prazne flaše, tačnoj težini pune flaše i specifičnoj težini tečnosti koja može da stane u nju za sva pića koja se mogu naći na našem tržištu.

Preko barkod čitača aplikacija prepoznaje o kom se piću i vrsti boce radi.

Vaga, koja je bluetooth vezom povezana sa aplikacijom, precizno meri flašu i na osnovu te informacije aplikacija izračunava tačnu količinu preostale tečnosti.

Android aplikacija

  • Pregledna na svim Android uređajima, bez obzira na veličinu ekrana.
  • Dostupna na više jezika, između ostalog, na engleskom i srpskom.
  • Postojeća baza artikala se stalno nadopunjuje, a možete je i sami proširivati jednostavnim dodavanjem novih artiklala.

Zbog svoje jednostavnosti, bežičnog povezivanja i brzine rada ovaj sistem je za kratko vreme postao izuzetno popularan.

Ovo je trenutno najkvalitetniji sistem ove vrste u Srbiji, a cenovno je u rangu sa onima koji su do sada postojali na našem tržištu.

Pogledajte na koji način se menja popis:

Želim da dobijem ponudu za svoj lokal

Ili nas Vi kontaktirajte na: +381 21 2155-830 i garson@2dsoft.com