Garson Backoffice

Kompletan uvid u vaše poslovanje

izveštavanje

Garson Backoffice je moćan alat za vođenje i kontrolu poslovanja u ugostiteljstvu i izdvaja Garson u odnosu na sve ostale softvere slične namene na tržištu.

Iako možete da se odlučite za korišćenje jednostavnog POS sistema ili fiskalne kase, za ispravno i pouzdano vođenje restorana ili kluba potreban vam je sistem kojim do detalja možete administrirati i prilagoditi svom poslovanju.

Kroz višegodišnji razvoj i saradnju sa veliki brojem ugostiteljskih objekata Garson Backoffice aplikacija se razvila u sistem koji može da odgovori i na najsloženije korisničke zahteve.

U zavisnosti od složenosti poslovanja i potrebnih funkcionalnosti Garson Backoffice se može poručiti u više verzija.

Funkcionalnosti

 • Konfigurisanje sistema za pojedinačne objekte ili za više objekata u okviru istog preduzeća
 • Podešavanje proizvoda, usluga, cenovnika, normativa, modifikatora, dodatnih opisa i ostalih osobina artikala
 • Kreiranje i podešavanje loyalty programa
 • Analiza prodaje po najrazličitijim parametrima
 • Moćno i fleksibilno magacinsko poslovanje
 • Podaci o finansijama i izveštaji za vlasnike i menadžere
 • Sigurnost pristupa opcijama i podacima
 • Odvojenost od kasa. Garson Backoffice možete poneti sa sobom ili hostovati na serveru koji se ne nalazi u ugostiteljskom objektu

Proizvoljne konfiguracije sistema

Softver omogućava detaljna podešavanja u zavisnosti od broja prodajnih mesta, radnih stanica, magacina, mesta pripreme artikala i ostalih parametara. Zbog toga, Garson zadovoljava potrebe različitih vrsta ugostiteljskih objekata bez obzira da li su u pitanju pojedinačni objekti ili više objekata u okviru istog preduzeća.

Osim prodajne konfiguracije postoji i niz drugih podešavanja: izgled samog lokala, broj i raspored stolova, raspored artikla na kasi, broj i konfiguracija štampača, forma memoranduma i izgled samih dokumenata koji se štampaju (računi, porudžbine, nalozi i slično).

Konfiguracija kase

Za svako prodajno mesto se može definisati posebna konfiguracija artikala tako da grupe i pojedinačni artikli koji će se pojavljivati na ekranu za porudžbine odgovaraju potrebama tog prodajnog mesta.

porudžbine na kasi u restoranu

Reoni

Na osnovu vašeg plana/skice ili kroz snimanje objekta kreiramo za naše korisnike slike reona koji će se koristiti za prikaz rasporeda stolova na prodajnim mestima.

reoni u restoranima

Podešavanja proizvoda i usluga

Evidencija artikla može da se, ukoliko je potrebno, precizira do najfinijih detalja.

Da li se artikal prodaje komadno ili litarski? Da li se hrana priprema u objektu ili ne? Da li se priprema na istom mestu gde je i magacin sa sastojcima? Da li su za pripremu potrebne minimalne zalihe? Na koliko mesta se prodaje artikal sa jednog magacina? Da li je artikal još uvek u ponudi? Da li postoje normativi? Da li se može prodavati deo artikla? Kako se formira i ažurira cena proizvoda? Da li se prodaju i neke usluge/resurse (iznajmljivanje lokala, organizacija događaja)?

Kad budete razmišljali o onome šta se prodaje u vašem objektu - sigurno ćete postaviti sebi slična pitanja.

U Garsonu sve ovo, ali i druge osobine kojih se niste sad setili, možete podestiti prilikom unosa i evidencije artikala.

Modifikatori - Nisu sve kafe iste

Modifikatori su dodatni opisi sličnih proizvoda odnosno uputstva šankerima i kuvarima na koji način da pripreme artikal. Na primer:

 • kafa duža ili kraća, sa šlagom ili mlekom, sa više, manje ili bez šećera
 • biftek sirov, srednje ili dobro pečen
 • voda hladna ili ne, sa ledom ili limunom
 • palačinka/sladoled sa prelivom od čokolade ili jagode
 • pizza sa slatkim ili ljutim kečapom, sa origanom ili bez
 • i bilo šta drugo što vam inače zadaje muke kod sličnih porudžbina

Sada, ove osobine vaših artikala možete lako definisati i omogućiti konobarima brz i lak unos sličnih artikala.

Modifikator može i ne mora imati normativ, može biti obavezan ili proizvoljan, višestruki ili isključiv.

Korišćenjem modifikatora se smanjuje broj artikala na kasi uz ažurno stanje na zalihama, a smanjuje se broj pogrešnih i vraćenih porudžbina.

osobine pojedinačnih artikala: neskafa sa mlekom, ledom, nemućena

Magacini i stanje na zalihama

Ažurno stanje

Sa Garsonom upravljate neograničenim brojem različitih magacina. Možete imati posebne magacine za svaki šank, kuhinju, ali i specifične magacine kao što je prodaja sladoleda, franšiznog peciva ili neke druge robe.

Povezanost magacina i prodajnih mesta omogućava da podaci o stanju zaliha budu uvek ažurni pogotovo u slučajevima gde se artikli pripremaju i imaju svoje sastojke i normative.

Zbog preciznog praćenja zaliha i evidencije svih aktivnosti, u svakom trenutku postoji mogućnost pregleda stanja i prometa na jednom ili svim magacinima zajedno.

Magacinska dokumentacija

Sve aktivnosti su usklađene sa knjigovodstvenim pravilima i prilikom aktivnosti nad magacinima i artiklima kreiraju se potrebni dokumenti i izveštaji.

prijemnice / rashodi / utrošci / korekcije utroška / kalkulacije / popisana stanja / otpremni listovi / interne otpremnice / povratnice dobavljaču / predajnice / radni nalozi / početna stanja / dnevne prodaje / knjiženja / ...

knjigovodstvo za restoran

Finansije

Analiza prodaje

 • Koji proizvodi se najčešće naručuju, a na kojima najviše zarađujete?
 • U kom delu dana je najveći promet?
 • Koji zaposleni imaju najbolji učinak, a koji najviše greše?
 • Koja grupa artikala donosi najveće prihode?
 • Koliki je prosečan promet po gostu, a koliko se gost prosečno zadržava u lokalu?
 • Koji stolovi ostvaruju najveći promet?

Ovo su samo neka od pitanja na koje novi Garson ima odgovore.

Izveštaji

Izveštaji daju precizan uvid u finansijsko poslovanje objekata i njihovom analizom uočavaju se trendovi koji dalje omogućavaju unapređenje i optimizaciju poslovnih procesa i ponuda.

Osim podataka vezanih za nabavku materijala u Garsonu možete evidentirati i različite vrste ostalih troškova, a imate i mogućnost da precizno vezujete uplate i isplate za vaše račune. Uz ovakvu evidenciju možete dobiti kvalitetne izveštaje koji će ukrstiti prihode i rashode u objektu.

Garson 6 dolazi sa novim izveštajima za sumarne preglede i analizu različitih parametara poslovanja, pažljivo osmišljenim za vlasnike i menadžere. Osim u Backoffice aplikaciji, ovi izveštaji su dostupni i u Android aplikaciji Garson Analytics.

Svi izveštaji se mogu izvesti u Excel ili ih mogu preuzeti druge aplikacije i programi u sistemu.

statistika u restoranskom poslovanju

Sigurnost i kontrolisan pristup podacima

Sigurnost podataka obezbeđuje se ograničavanjem pristupa pojedinačnim opcijama i informacijama određenim zaposlenima. Podešavanjem sistema privilegija možete uspostaviti kontrolu nad svojim podacima tako da je u potpunosti smanjena mogućnost propusta i zloupotrebe.

Posebna odlika Garson-a je što se ova podešavanja mogu uraditi na nivou pojedinačne stavke. Zbog ovoga, čim se pojavi potreba, određene opcije se lako mogu odobriti/onemogućiti pojedinačnom korisnicima ili nekoj grupi zaposlenih.

Osim kontrole pristupa u Garsonu postoji i precizno praćenje važnih doga]aja, urađenih aktivnosti i izmena podataka.

Uz pomoć ovih mehanizama lako se uklanjaju eventualne greške i rešavaju sporne situacije (Ko je stornirao ovaj račun? / Ko je zatvorio radni dan? /...)

Rad sa komitentima

Garson omogućava i praćenje rada sa saradnicima bilo da se radi o kupcima ili dobavljačima.

Mogu se evidentirati: fakture, dugovanja i potraživanja, ulazni i izlazni računi.

Posebno se izdvajaju opcije za evidenciju zaposlenih kod saradnika ukoliko im je omogućeno korišćenje pogodnosti kod vas. Na primer, u slučajevima kad zaposleni iz neke firme poručuju ručak kod vas po posebnim uslovima. Tada se za njih kreiraju posebne kartice, a računi se izdaju pojedinačno ili sumarno na kraju utvrđenog perioda.

Dostupan bilo gde

Garson Backoffice funkcioniše kao samostalna aplikacija u odnosu na Garson POS. To znači da se može instalirati na mestu koje vama najviše odgovara: računar u kancelariji u istom lokalu, laptop vlasnika ili menadžera, kompanijski server u centrali ili server kod nekog od internet provajdera.

Jedan deo poslovanja možete pregledati i na svom telefonu. Pogledajte kako možete koristiti Garson za mobilne uređaje: Garson Mobile Suite

server, šank, kancelarija, laptop, cloud
Želim da dobijem ponudu za svoj lokal

Ili nas Vi kontaktirajte na: +381 21 2155-830 i garson@2dsoft.com