Софтвер за угостителство

Апликации за келнери, шанк, кујна и менаџмент

ПОС каса

Се што ви е потребно во шанкот

Ефикасно издавање на нарачки

 • Одвоено печатење на нарачки за шанк и кујна
 • Дополнителни описи и означување на артикли(кафе – со топло/ладно млеко, нематено,со шлаг и слично)
 • Повторување и раздвојување на нарачки
 • Преместување на нарачки од маса на маса
 • Одредување на редоследот на издавање на нарачки
 • Попусти, комитенти, ВИП картици
 • Сите видови на наплати и комбинирање на начин на плаќање
 • Прилагоден за touch – screen компјутери и мобилни уреди

Моќно магацинско работење

Следење на залихи и состојби на магацините

Каков и да е вашиот објект, неговата намена и видот на работење, начинот на продажба и на производство, Гарсон Backoffice ќе ви овозможи да ги евидентирате и следете сите промени на своите магацини.

Дали артикалот се продава на парче или во литри? Дали храната се подготвува во објектот или не? Дали се подготвува на истото место каде што се наоѓа и магацинот со состојки? Дали за подготовка се потребни минимални залихи? На колку места се продава артикал од еден магацин? Дали има нормативи? Како се формира и ажурира цената на производот? Дали ќе се продаваат и некои услуги или ресурси (изнајмување на локалот, организација на настани)?

Кога ќе размислите за организацијата на работата сигурно и самите себе ќе си ги поставите овие или слични прашања.

Ставете контрола над своите залихи и олеснете ја работата на книговодството.

Backoffice – Контрола на работење

Алат без кој тешко се донесуваат исправни одлуки

Секоја конфигурација на објектот, видот на работење, начинот на продажба и производство и соодветните магацини, трошоците, видот на гости и на вработени, може да ги водете и следете преку Гарсон Backoffice апликацијата.

Со користење на големото и долгогодишното искуство со угостителите креиравме систем кој подеднакво добро работи во малите кафетерии и ресторани како и во големите клубови, ланци на ресторани, но и во објекти кој имаат друга примарна дејност како што се хотели, велнеес клубови , спортски центри.

 • Прецизна евиденција на артикли
 • Неограничен број на шанкови и кујни
 • Различни ценовници
 • Произволно подесување на маси
 • Неограничен број на магацини
 • Различни loyalty програми
 • Подесување различни опции за печатење
 • Избор на различни видови на плаќање
 • Дефиниција на различни продажни и производствени места
 • Разни видови на извештаи
 • Сигурност на податоци
 • Контролиран пристап на операциите
 • Контрола на вработените
 • Интеграција со книговодствените софтвери
 • Раздвоеност со базата на податоци
 • Посебна евиденција на битни настани
 • Следење на работата со коминтентите
 • Можност за управување на системот од едно место
 • Анализа и архива на работењето

Гарсон Backoffice е еден од најмоќните програми за угостителство на пазарот.

Доколку ви е важно добро да ги познавате состојбите во ресторанот ова е алатка за вас.

Повеќе за Backoffice апликацијата.

Мобилни апликации

За работење во движење

Комплетно решение за угостителите

Сите на едно место

Софтвер
Опрема
Фискализација
Консултации
Поддршка
• Интеграција

Искуство

Огромното искуство во работата со угостителите е гаранција за квалитетот на нашиот софтвер

 • 3 канцеларии
 • 6 држави
 • 10+ години искуство
 • 20+ програмери и стручни лица
 • 1000+ објекти
 • 4000+ инсталации
 • 6000+ обучени корисници

Референци

Гарсон моментално работи на повеќе од 1000 локации. Погледнете ја мапата.

Кој се го користи Гарсон?
Сакам да добијам понуда за својот локал

Или нас вие контактирајте не на : +389 (0)43 400-500 и garson@codex.mk