Одржување и поддршка

Обезбедете си себе непречено работење со софтверот и опремата

Поддршката е важен дел од нашата работа. Секој ден 25 вработени се трудат да ви овозможат непречена работа која не пордазбира само усовршување на софтверот туку и што подобра организација на поддршка која ќе ви овозможи помош кога ви е потребна .

Во нашиот сектор на корисничка поддршка се наоѓаат стручњаци кој се тука да ви помогнат во користење на софтверот, да одговорат на вашите прашања, да ги разрешат проблемите и да ви дадат консултации за водење на угостителскиот објект.

Исто така во нашата компанија постои и сервис за компјутери и опрема во која се фискализираат каси се набавуваат и поправаат компјутери и останата опрема и се дава техничка поддршка.

Пакети на поддршка

Основен

 • Корисничка поддршка РВ
 • Консултации и асистенции на телефон/интернет РВ
 • Дијагностицирање на проблем
 • Надоградување на софтвер

Стандард

 • Корисничка поддршка
 • Консултации и асистенции на телефон/интернет
 • Дијагностицирање на проблем
 • Надоградба на софтвер
 • Излегување на терен

VIP

 • Корисничка поддршка
 • Консултации и асистенции на телефон/интернет
 • Дијагностицирање на проблем
 • Надоградба на софтвер
 • Излегување на терен
 • Консултација и асистенција на локација РВ

All inclusive

 • Корисничка поддршка
 • Консултации и асистенции на телефон/интернет
 • Дијагностицирање на проблем
 • Надоградба на софтвер
 • Излегување на терен
 • Консултација и асистенција на локација РВ
 • Итни интервенции
 • Пронаоѓање и одстранување на кориснички грешки

* работното време

Поддршка за корисници

КОРИСНИЧКА ПОДДРШКА / СЕРВИС И ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

+389 (0)43 400-500

Сакам да добијам понуда за својот локал

Или нас вие контактирајте не на : +389 (0)43 400-500 и garson@codex.mk